W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy ankiety@edu.um.warszawa.pl

Po zalogowaniu prosimy o:
-- stworzenie indywidualnego konta (prawy górny róg [użytkownicy]),
-- sprawdzenie danych kontaktowych placówki (prawy górny róg [dane placówki]).

Instrukcja dla wypełniających ankietę : UMOWY NAJMU
Uwaga! Program wymaga aby przeglądarka miała umożliwione wykonywanie skryptów javascript oraz obsługę plików cookie

1) Zasady działania programu
Aby wypełnić ankietę wchodzimy na adres internetowy http:// www.ankiety.edukacja.warszawa.pl
Po wejściu na stronę widzimy listę placówek na której musimy odszukać swoją placówkę. W przypadku Zespołu Szkół lub placówek należy wybrać jedną, dowolną placówkę w Zespole.Po znalezieniu placówki klikamy w jej nazwę . Jeśli wchodzimy w program pierwszy raz to po kliknięciu widzimy ekran na którym możemy ustalić swoje hasło. Jeśli hasło zostało ustalone wcześniej w pojawiającym się ekranie musimy podać hasło wcześniej ustalone.
Aby rozpocząć (lub kontynuować ) wypełnianie ankiety klikamy na nazwę ankiety UMOWY NAJMU na liście. Pojawia się wówczas ekran z polami ankiety do wypełnienia.

2) Rodzaj ankiety
Ankieta jest wielostronicowym formularzem z polami do wypełnienia. Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk zapisz, aby trwale zapisać wprowadzone dane do bazy.
Ankieta zawiera część wspólną na stronie początkowej oraz powtarzające się struktury danych na kilku następnych stronach. Aby wprowadzić kolejną umowę klikamy przycisk „Nowa umowa”. Po jego wciśnięciu pojawia się nowa strona z tymi samymi polami do wypełnienia dla każdej umowy.
Na górze strony początkowej znajduje się lista wprowadzonych wcześniej umów. Aby poprawić dane jednej z nich należy wcisnąć przycisk edytuj znajdujący się obok umowy na tej liście. Obok każdej umowy znajduje się również przycisk usuń umożliwiający usunięcie umowy z ankiety
Na górze pozostałych stron znajduje się rozwijalna lista umożliwiająca wybór aktualnie edytowanej umowy. Na stronie początkowej znajduje się ponadto przycisk NIE obok tekstu: Czy placówka posiada aktualne umowy najmu lub dzierżawy. Wciśnięcie tego przycisku oznacza,że placówka nie posiada żadnej umowy i nie musi dalej wypełniać ankiety.
Ankieta wymagająca potwierdzenia zawiera na dole oprócz przycisku zapisz przycisk zatwierdź.Możemy wielokrotnie poprawiać i uzupełniać ankietę zapisując dane przyciskiem zapisz. Po stwierdzeniu, że wszystkie wprowadzone dane są poprawne, wciskamy na zakończenie przycisk Zatwierdź. Spowoduje to wysłanie do jednostki nadrzędnej sygnału o zakończeniu wypełniania.

3) Typy danych (wypełnianie pól)
Ankieta zawiera pola różnego typu:
- tekstowe – po kliknięciu w pole i pojawieniu się w nim kursora wpisujemy tekst odpowiedzi za pomocą klawiatury. Rozmiary pól zależą od przewidywanej przez autora ankiety długości tekstu odpowiedzi.
- liczbowe – wprowadzamy jak tekstowe , ale program pilnuje poprawności formatu liczbowego oraz zgodności z założonymi przez autora ankiety ograniczeniami co do wartości wprowadzanej informacji.
- data – wprowadzamy jak tekstowe , ale program pilnuje poprawności formatu daty .
Założony w programie domyślny format daty to rrrr-mm-dd
- godzina – wprowadzamy jak tekstowe , ale program pilnuje poprawności formatu godziny .Założony w programie domyślny format godziny to gg:mm.
- Jednokrotny wybór z listy możliwych odpowiedzi:
Obok pytania pojawia się lista możliwych odpowiedzi. Obok każdej z odpowiedzi znajduje się radiobutton (kółeczko) . Wybieramy odpowiedź klikając w odpowiedni radiobutton co powoduje pojawienie się w środku zielonej kropki. Możemy wybrać tylko jedną odpowiedź. Po zaznaczeniu jednego wyboru wybór inny jeśli był dokonany wcześniej automatycznie jest anulowany (znika zielona kropka).

Poprawność danych sprawdzana jest przez program w momencie zapisu do bazy danych.
Jeśli program stwierdzi niepoprawność danych to nie zapisuje ich do bazy, lecz zwraca komunikat o błędzie z wyszczególnieniem miejsca wystąpienia niepoprawnych danych.

Czerwona gwiazdka przy pytaniu oznacza, że odpowiedź na to pytanie jest obowiązkowa.
Jeśli nie wypełnimy takiego pola to po wciśnięciu przycisku zapisz program nie zapisze danych tylko wyświetli informację , które obowiązkowe pole nie zostało wypełnione.
Jeśli posiadasz osobiste konto zaloguj się, jeśli nie wybierz swoją placówkę
login lub e-mail:         hasło:                

Wybór Placówki

Strony: 1   2  3
Wybierz typ jednostki   Wybierz dzielnicę    
LP.
Nazwa jednostki Nazwa placowki Adres
1 Bemowo (WOW) Bemowo (WOW) Powstańców Śląskich
2 Białołęka (WOW) Białołęka (WOW) Modlińska
3 Bielany (WOW) Bielany (WOW) Żeromskiego
4 Bursa nr 8 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Aleja Władysława Reymonta
5 Bursa Szkolna nr 1 im. Wiktora Kordowicza Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży ul. Długa
6 Bursa Szkolna nr 4 Bursa Szkolna nr 4 ul. Księcia Janusza
7 Bursa Szkolna nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej Bursa Szkolna nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej ul. Zagójska
8 Bursa Szkolna nr 6 Bursa Szkolna nr 6 ul. Okopowa
9 Centrum Kształcenia Praktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Mińska
10 Centrum Promocji Kultury Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska
11 CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Józefa Woźniaka Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 ul. Bartnicza
12 CIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 ul. Mińska
13 CIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej CIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej ul. Edwarda Warchałowskiego
14 CLIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 ul. Kazimierzowska
15 CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 27 ul. Wincentego Rzymowskiego
16 CLI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska
17 CLIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 42 ul. Dzieci Warszawy
18 CL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Włościańska
19 CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta Zespół Szkół nr 106 ul. Vincenta van Gogha
20 CXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego ul. Szczawnicka
21 CXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kilińskiego Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego ul. Alojzego Felińskiego
22 CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia ul. Złota
23 CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana Zespół Szkół nr 59 ul. Jana III Sobieskiego
24 CXLIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica ul. Włodzimierza Perzyńskiego
25 CXLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 Aleja Jana Pawła II
26 CXLI Liceum Ogólnokształcące Specjalne Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Aleja Władysława Reymonta
27 CXLIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. Marcina Kasprzaka
28 CXLIX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. gen. Józefa Zajączka
29 CXL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I ul. Mieszka I
30 CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych ul. Komorska
31 CXLVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 33 ul. Targowa
32 CXLV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych ul. Ogrodowa
33 CXXIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" Aleja Dzieci Polskich
34 CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki ul. Leopolda Staffa
35 CXXI Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Zespół Szkół Specjalnych nr 96 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii ul. Jana III Sobieskiego
36 CXXIV Liceum Ogólnokształcące Specjalne Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego Plac Trzech Krzyży
37 CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 ul. Księcia Janusza
38 CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna
39 CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 ul. Szczęśliwicka
40 CXXXIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego ul. Łucka
41 CXXX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 73 ul. Wenantego Burdzińskiego
42 CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Zespół Szkół nr 113 ul. Olgierda
43 CXXXVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im.dr Zofii Galewskiej ul. Koźmińska
44 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy ul. Powstańców Śląskich
45 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy ul. Modlińska
46 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego Stefana
47 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy Aleja Wincentego Witosa
48 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy ul. Radomska
49 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Północ m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Północ m.st. Warszawy ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego
50 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska
51 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Rembertów m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Rembertów m.st. Warszawy Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera"
52 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy ul. Smolna
53 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Targówek m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Targówek m.st. Warszawy ul. Stojanowska
54 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 Roku
55 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy Aleja Komisji Edukacji Narodowej
56 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy ul. Włókiennicza
57 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła m.st. Warszawy Plac Wojska Polskiego (Wesoła)
58 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy ul. Stanisława Lentza
59 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy m.st. Warszawy ul. Malownicza
60 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy ul. Rogalińska
61 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy ul. Alojzego Felińskiego
62 Gimnazjum dla Dorosłych nr 160 Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 ul. Mińska
63 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej Zespół Szkół nr 67 ul. Klonowa
64 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 ul. Twarda
65 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego Zespół Szkół nr 117 ul. Józefa Bema
66 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej Zespół Szkół nr 53 ul. ks. Jerzego Popiełuszki
67 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59 Zespół Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana ul. Wiktorska
68 Gimnazjum Integracyjne nr 12 Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga ul. św. Bonifacego
69 Gimnazjum Integracyjne nr 29 im. Janusza Korczaka Zespół Szkół Integracyjnych nr 75 ul. Sylwestra Bartosika
70 Gimnazjum Integracyjne nr 52 Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego ul. Deotymy
71 Gimnazjum Integracyjne nr 61 im. Ireny Sendlerowej Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 ul. Elekcyjna
72 Gimnazjum Integracyjne nr 70 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 56 ul. Antoniego Fontany
73 Gimnazjum nr 101 Zespół Szkół nr 111 ul. Poezji
74 Gimnazjum nr 102 Zespół Szkół nr 116 ul. Wichrowa
75 Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego Zespół Szkół nr 114 ul. Alpejska
76 Gimnazjum nr 104 Zespół Szkół nr 120 ul. Wilgi
77 Gimnazjum nr 105 im. Olimpijczyków Polskich Zespół Szkół nr 115 ul. Króla Maciusia
78 Gimnazjum nr 106 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich Zespół Szkół nr 70 ul. Bajkowa
79 Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego ul. Bolesława Limanowskiego
80 Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Solipska
81 Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca "Victoria" Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" ul. Promienista
82 Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Malownicza
83 Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej Zespół Szkół nr 123 ul. Uprawna
84 Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz Zespół Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz ul. Gubinowska
85 Gimnazjum nr 118 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej Zespół Szkół nr 94 ul. Krótka (Wesoła)
86 Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Klimatyczna (Wesoła)
87 Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Podbipięty
88 Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich ul. Armii Krajowej (Wesoła)
89 Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego ul. Płużnicka
90 Gimnazjum nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaullea Zespół Szkół nr 106 ul. Vincenta van Gogha
91 Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II ul. Strumykowa
92 Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów ul. Przytulna
93 Gimnazjum nr 125 Zespół Szkół nr 43 ul. Kobiałka
94 Gimnazjum nr 127 Zespół Szkół nr 74 ul. Niepołomicka
95 Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Michała Drzymały
96 Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Dzieci Warszawy
97 Gimnazjum nr 133 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Gimnazjum nr 133 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Warszawska
98 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Zespół Szkół nr 82 ul. Nowowiejska
99 Gimnazjum nr 141 im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" Gimnazjum nr 141 im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" ul. Trocka
100 Gimnazjum nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana Zespół Szkół nr 113 ul. Olgierda
101 Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Bartnicza
102 Gimnazjum nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów Gimnazjum nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów ul. Turmoncka
103 Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II ul. Krasiczyńska
104 Gimnazjum nr 157 dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 ul. Stanisława Noakowskiego
105 Gimnazjum nr 158 dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 ul. Szczęśliwicka
106 Gimnazjum nr 159 dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 ul. Księcia Janusza
107 Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" ul. Józefa Siemieńskiego
108 Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. "Polskich Olimpijczyków" Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. "Polskich Olimpijczyków" ul. Ostródzka
109 Gimnazjum nr 165 Zespół Szkół nr 118 ul. Kiwerska
110 Gimnazjum nr 166 Zespół Szkół nr 121 ul. Czerniakowska
111 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana ul. Tyniecka
112 Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej ul. Afrykańska
113 Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej ul. Tarnowiecka
114 Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orląt Lwowskich Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orląt Lwowskich ul. gen. Romana Abrahama
115 Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego ul. Władysława Umińskiego
116 Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ul. Ludwika Narbutta
117 Gimnazjum nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego Gimnazjum nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego ul. Józefa Szanajcy
118 Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. rotmistrza Witolda Pileckiego Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. rotmistrza Witolda Pileckiego ul. Józefa Sierakowskiego
119 Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Asnyka Zespół Szkół nr 112 ul. Otwocka
120 Gimnazjum nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Zespół Szkół nr 66 ul. Myśliwiecka
121 Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego ul. Polna
122 Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Niska
123 Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej -Curie Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej -Curie ul. Świętokrzyska
124 Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej Zespół Szkół nr 68 ul. Hoża
125 Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Chełmska
126 Gimnazjum nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" Zespół Szkół nr 69 ul. Drewniana
127 Gimnazjum nr 41 im. gen. Mariusza Zaruskiego Zespół Szkół nr 60 ul. Stefanii Sempołowskiej
128 Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego Zespół Szkół nr 125 ul. Hoża
129 Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła Chrzanowskiego Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła Chrzanowskiego ul. Smolna
130 Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego ul. Żelazna
131 Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów ul. Marcina Kasprzaka
132 Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Grenady
133 Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II ul. Deotymy
134 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Smocza
135 Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego ul. Fryderyka Joliot-Curie
136 Gimnazjum nr 51 im. Bolesława Prusa Zespół Szkół nr 122 ul. Jana Olbrachta
137 Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza Ks. Czartoryskiego Zespół Szkół nr 54 ul. Elbląska
138 Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. Rudy Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. Rudy Aleja Wojska Polskiego
139 Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" ul. Filarecka
140 Gimnazjum nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława IV Zespół Szkół nr 15 ul. Jagiellońska
141 Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki Aleja Niepodległości
142 Gimnazjum nr 69 dla Dorosłych im. płk Zygmunta Ignacego Rylskiego Hańczy Gimnazjum nr 69 dla Dorosłych im. płk Zygmunta Ignacego Rylskiego Hańczy ul. Kawęczyńska
143 Gimnazjum nr 6 im. Pułku Armii Krajowej "Baszta" Gimnazjum nr 6 im. Pułku Armii Krajowej "Baszta" ul. Piotra Gruszczyńskiego
144 Gimnazjum nr 71 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Zespół Szkół nr 119 ul. Bogumiła Zuga
145 Gimnazjum nr 72 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego Gimnazjum nr 72 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego ul. Stanisława Przybyszewskiego
146 Gimnazjum nr 73 im. Jerzego Huberta Wagnera Zespół Szkół nr 124 ul. Josepha Conrada
147 Gimnazjum nr 74 im. Wojciecha Górskiego Zespół Szkół nr 49 ul. Lwa Tołstoja
148 Gimnazjum nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi im. Aleksandra Fredry Zespół Szkół nr 110 ul. Wrzeciono
149 Gimnazjum nr 76 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Stanisława Maczka Zespół Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Maczka ul. Gwiaździsta
150 Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki ul. Leopolda Staffa
151 Gimnazjum nr 78 im. Powstańców Wielkopolskich Zespół Szkół nr 52 ul. Szegedyńska
152 Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi "Przy Łazienkach Królewskich" Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi "Przy Łazienkach Królewskich" ul. Podchorążych
153 Gimnazjum nr 81 im. Profesora Witolda Doroszewskiego Gimnazjum nr 81 im. Profesora Witolda Doroszewskiego ul. Rozłogi
154 Gimnazjum nr 85 Zespół Szkół nr 48 im. Armii Krajowej ul. Karola Irzykowskiego
155 Gimnazjum nr 86 im. płk Ignacego Augusta Boernera Zespół Szkół nr 46 ul. gen. Wiktora Thomméego
156 Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica ul. Kajakowa
157 Gimnazjum nr 92 im. Juliana Ursyna Niemcewicza Gimnazjum nr 92 im. Juliana Ursyna Niemcewicza ul. Koncertowa
158 Gimnazjum nr 94 Gimnazjum nr 94 ul. Na Uboczu
159 Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej ul. Wokalna
160 Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Sandro Pertiniego Zespół Szkół nr 59 ul. Jana III Sobieskiego
161 Gimnazjum Specjalne nr 100 Zespół Szkół Specjalnych nr 91 ul. Weterynaryjna
162 Gimnazjum Specjalne nr 104 Zespół Szkół Specjalnych nr 98 ul. Bartnicza
163 Gimnazjum Specjalne nr 107 Zespół Szkół Specjalnych nr 102 ul. Przedwiośnie
164 Gimnazjum Specjalne nr 108 w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" Aleja Dzieci Polskich
165 Gimnazjum Specjalne nr 109 Zespół Szkół Specjalnych nr 108 ul. św. Bonifacego
166 Gimnazjum Specjalne nr 110 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" im. prof. dr Stanisława Jedlewskiego Trakt Lubelski
167 Gimnazjum Specjalne nr 111 Zespół Szkół Specjalnych nr 95 ul. Hafciarska
168 Gimnazjum Specjalne nr 129 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 ul. Strażacka
169 Gimnazjum Specjalne nr 134 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 ul. Dolna
170 Gimnazjum Specjalne nr 135 Zespół Szkół Specjalnych nr 99 im. Stefana Starzyńskiego ul. Różana
171 Gimnazjum Specjalne nr 136 Zespół Szkół Specjalnych nr 94 w Instytucie Reumatologicznym ul. Spartańska
172 Gimnazjum Specjalne nr 137 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Zespół Szkół Specjalnych nr 96 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii ul. Jana III Sobieskiego
173 Gimnazjum Specjalne nr 138 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "KĄT" ul. Zorzy
174 Gimnazjum Specjalne nr 139 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOS ul. Wincentego Rzymowskiego
175 Gimnazjum Specjalne nr 140 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. dr Grzegorza Maja ul. Patriotów
176 Gimnazjum Specjalne nr 146 im. Eunice Kennedy Shriver Zespół Szkół Specjalnych nr 85 ul. Elektoralna
177 Gimnazjum Specjalne nr 148 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Zespół Szkół Specjalnych nr 87 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym ul. Marszałkowska
178 Gimnazjum Specjalne nr 149 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 ul. Karolkowa
179 Gimnazjum Specjalne nr 150 Gimnazjum Specjalne nr 150 ul. Różana
180 Gimnazjum Specjalne nr 151 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im.dr Zofii Galewskiej ul. Koźmińska
181 Gimnazjum Specjalne nr 152 Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego Plac Trzech Krzyży
182 Gimnazjum Specjalne nr 153 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego ul. Zakroczymska
183 Gimnazjum Specjalne nr 154 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Aleja Władysława Reymonta
184 Gimnazjum Specjalne nr 155 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 ul. Bełska
185 Gimnazjum Specjalne nr 156 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym - Filii Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym - Filii ul. Działdowska
186 Gimnazjum Specjalne nr 161 im. dr Anny Lechowicz Zespół Szkół Specjalnych nr 109 ul. Białobrzeska
187 Gimnazjum Specjalne nr 162 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 ul. Osowska
188 Gimnazjum Specjalne nr 163 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 ul. Podmokła
189 Gimnazjum Specjalne nr 62 im. Ireny Sendlerowej Zespół Szkół Specjalnych nr 63 ul. Elektoralna
190 Gimnazjum Specjalne nr 64 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 ul. Jana Brożka
191 Gimnazjum Specjalne nr 65 w Instytucie Matki i Dziecka Zespół Szkół Specjalnych nr 104 w Instytucie Matki i Dziecka ul. Marcina Kasprzaka
192 Gimnazjum Specjalne nr 66 Zespół Szkół Specjalnych nr 100 ul. Stefana Czarnieckiego
193 Gimnazjum Specjalne nr 67 w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Szkół Specjalnych nr 93 w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska
194 Gimnazjum Specjalne nr 68 Zespół Szkół Specjalnych nr 97 ul. Tarchomińska
195 Gimnazjum Specjalne nr 87 Zespół Szkół Specjalnych nr 107 ul. Henryka Dembińskiego
196 Gimnazjum Specjalne nr 88 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 ul. Jana Chryzostoma Paska
197 Gimnazjum Specjalne nr 97 Zespół Szkół Specjalnych nr 90 ul. Augustyna Kordeckiego
198 Gimnazjum Specjalne nr 98 Zespół Szkół Specjalnych nr 92 ul. Szczęśliwicka
199 Gimnazjum Specjalne nr 99 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Zespół Szkół Specjalnych nr 86 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza ul. Niekłańska
200 Gimnazjum Sportowe nr 17 Zespół Szkół nr 83 ul. Powstańców Wielkopolskich
201 Gimnazjum Sportowe nr 21 Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich ul. Siennicka
202 Gimnazjum Sportowe nr 35 im. gen. Broni Władysława Andersa Zespół Szkół Sportowych nr 72 ul. Konwiktorska
203 Gimnazjum Sportowe nr 57 im. Królowej Jadwigi Zespół Szkół nr 45 ul. Jagiellońska
204 Gimnazjum Sportowe nr 79 Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego ul. Samuela Bogumiła Lindego
205 Gimnazjum Sportowe nr 8 im. Eugeniusza Lokajskiego Zespół Szkół Sportowych nr 58 ul. Piaseczyńska
206 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Angorska
207 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa Zespół Szkół nr 77 ul. Zwycięzców
208 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 im. Czesława Niemena Zespół Szkół nr 84 ul. Zwycięzców
209 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz ul. Michała Elwira Andriollego
210 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego
211 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 im. Bohaterów Westerplatte Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 im. Bohaterów Westerplatte ul. gen. Karola Ziemskiego "Wachnowskiego"
212 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Zespół Szkół nr 76 ul. Dwóch Mieczy
213 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 130 im. Jana Pawła II Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 80 ul. Orłów Piastowskich
214 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa ul. Barska
215 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 im. Obrońców Barykady Września 1939 roku Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 im. Obrońców Barykady Września 1939 roku ul. Stanisława Skarżyńskiego
216 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka ul. Boremlowska
217 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego ul. gen. Waleriana Czumy
218 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Eugeniusza Lokajskiego
219 III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego ul. Rogalińska
220 III Ogród Jordanowski III Ogród Jordanowski ul. Wawelska
221 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Zespół Szkół nr 66 ul. Myśliwiecka
222 II Ogród Jordanowski II Ogród Jordanowski ul. Antoniego Edwarda Odyńca
223 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego ul. Alojzego Felińskiego
224 IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul. Saska
225 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej Zespół Szkół nr 125 ul. Hoża
226 LIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 ul. Stanisława Noakowskiego
227 LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta Zespół Szkół nr 18 ul. Stefana Żeromskiego
228 LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki ul. Kadrowa
229 LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego ul. Samuela Bogumiła Lindego
230 L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy Zespół Szkół nr 73 ul. Wenantego Burdzińskiego
231 LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Zespół Szkół nr 23 ul. Górnośląska
232 LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego ul. Dzieci Warszawy
233 LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. Ludwika Hirszfelda
234 LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. gen. Broni Władysława Andersa Zespół Szkół Sportowych nr 72 ul. Konwiktorska
235 LXI Liceum Ogólnokształcące Specjalne im. Janiny Zawadowskiej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOS ul. Wincentego Rzymowskiego
236 LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" Zespół Szkół nr 54 ul. Elbląska
237 LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 Zespół Szkół nr 26 ul. Urbanistów
238 LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego Zespół Szkół nr 49 ul. Lwa Tołstoja
239 LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego ul. Ludwika Narbutta
240 LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego ul. Mokotowska
241 LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema ul. Marynarska
242 LXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca "Victoria" Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" ul. Promienista
243 LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego ul. Grochowska
244 LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego ul. Edwarda Dembowskiego
245 LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Jasnorzewskiej Pawlikowskiej LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Jasnorzewskiej Pawlikowskiej ul. Anieli Krzywoń
246 LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Kowelska
247 LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Zespół Szkół nr 121 ul. Czerniakowska
248 LXXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Emiliana Konopczyńskiego Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego ul. Emiliana Konopczyńskiego
249 LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry ul. Miła
250 LXXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Narwiku Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku ul. Gładka
251 LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa
252 LXXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Michała Konarskiego Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa
253 LXXXVII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Leopolda Okulickiego Zespół Szkół nr 21 ul. Saska
254 LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" ul. Kajetana Garbińskiego
255 LXXXV Liceum Ogólnokształcące Specjalne Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "KĄT" ul. Zorzy
256 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 1 "Agrykola" Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola ul. Myśliwiecka
257 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 ul. Wał Miedzeszyński
258 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego ul. Międzyparkowa
259 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 ul. Rogalińska
260 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 ul. Geodetów
261 Miejskie Biuro Finansów Oświaty Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul. Mokotowska
262 Młodzieżowy Dom Kultury Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. Jana Brożka
263 Młodzieżowy Dom Kultury Młodzieżowy Dom Kultury ul. Cegłowska
264 Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak ul. Hansa Christiana Andersena
265 Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego ul. Łazienkowska
266 Młodzieżowy Dom Kultury "Mokotów" Młodzieżowy Dom Kultury "Mokotów" ul. Puławska
267 Młodzieżowy Dom Kultury Muranów im. C. K. Norwida Młodzieżowy Dom Kultury Muranów im. C. K. Norwida ul. Stawki
268 Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota" Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota" ul. Rokosowska
269 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Aleja Władysława Reymonta
270 Mokotów (WOW) Mokotów (WOW) Wiśniowa
271 Ochota (WOW) Ochota (WOW) Radomska
272 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 357 Szkoła Podstawowa nr 357 ul. Zachodzącego Słońca
273 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego ul. Mieszka I
274 Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175 Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175 ul. Niegocińska
275 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek" Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek" ul. Kwatery Głównej
276 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana ul. Alfreda Nobla
277 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 ul. Józefa Dwernickiego
278 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 ul. Mieczysława Pawlikowskiego
279 Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 264 Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Walentego Skorochód-Majewskiego
280 Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70 Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70 ul. Juliana Bruna
281 Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" ul. ks. Jerzego Popiełuszki
282 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Zespół Szkół nr 74 ul. Niepołomicka
283 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I ul. Mieszka I
284 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 ul. Księcia Janusza
285 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego
286 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 ul. Bełska
287 Pałac Młodzieży Pałac Młodzieży Plac Defilad
288 Państwowe Ognisko Artystyczne Państwowe Ognisko Artystyczne ul. Nowolipie
289 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Świętokrzyska
290 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 ul. Wrzeciono
291 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 Aleje Jerozolimskie
292 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12 ul. Dzielna
293 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 ul. św. Jacka Odrowąża
294 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 14 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 ul. Zawiszy
295 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 ul. Dzieci Warszawy
296 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 ul. Siennicka
297 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17 ul. Żegańska
298 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 ul. Koncertowa
299 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 ul. Witolda Małcużyńskiego
300 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Księcia Janusza
301 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 ul. Powstańców Śląskich
302 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 ul. Marywilska
303 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22 ul. Malownicza
304 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 ul. 1 Praskiego Pułku WP (Wesoła)
305 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 ul. Alojzego Felińskiego
306 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 ul. Mińska
307 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 ul. Otwocka
308 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 ul. Zawiszy
309 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 ul. Ludwika Narbutta
310 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska
311 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 ul. Radomska
312 Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP" Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP" ul. Boryszewska
313 Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyńska
314 Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku Stręgielek
315 Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno - Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno - Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie Gawrych Ruda
316 Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym Czerniawy
317 Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Syrena w Mielnie Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Syrena w Mielnie Piastów
318 Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych Nad Zalew
319 Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie Maróz
320 Praga Północ (WOW) Praga Północ (WOW) ks. Ignacego Kłopotowskiego
321 Praga Południe (WOW) Praga Południe (WOW) Grochowska
322 Przedszkole Integracyjne nr 117 "Przyjazna Kraina" Przedszkole Integracyjne nr 117 "Przyjazna Kraina" ul. Sielecka
323 Przedszkole Integracyjne nr 120 Przedszkole Integracyjne nr 120 ul. Wacława Tokarza
324 Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka ul. Zagłoby
325 Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko" Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko" ul. Deotymy
326 Przedszkole Integracyjne nr 247 Przedszkole Integracyjne nr 247 ul. Bieniewicka
327 Przedszkole Integracyjne nr 312 Przedszkole Integracyjne nr 312 ul. Władysława Okińskiego
328 Przedszkole Integracyjne nr 314 Przedszkole Integracyjne nr 314 ul. 6 Sierpnia
329 Przedszkole Integracyjne nr 38 Przedszkole Integracyjne nr 38 Plac Bankowy
330 Przedszkole Integracyjne nr 394 Przedszkole Integracyjne nr 394 ul. Leonida Teligi
331 Przedszkole Integracyjne nr 404 Przedszkole Integracyjne nr 404 ul. Białobrzeska
332 Przedszkole Integracyjne nr 45 Przedszkole Integracyjne nr 45 ul. Teofila Lenartowicza
333 Przedszkole Integracyjne nr 6 Przedszkole Integracyjne nr 6 ul. Cecylii Śniegockiej
334 Przedszkole Integracyjne nr 8 Przedszkole Integracyjne nr 8 ul. Karmelicka
335 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 1 ul. Grzybowska
336 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 10 ul. Nowolipki
337 Przedszkole nr 100 Przedszkole nr 100 ul. Częstochowska
338 Przedszkole nr 101 Przedszkole nr 101 ul. Chotomowska
339 Przedszkole nr 103 Przedszkole nr 103 ul. Mokra
340 Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka" Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka" ul. Jana Kochanowskiego
341 Przedszkole nr 106 Przedszkole nr 106 ul. Trocka
342 Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole" Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole" ul. Wilgi
343 Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk" Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk" ul. Olszewska
344 Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo" Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo" Plac Dionizego Henkla
345 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 11 ul. Stanisława Dubois
346 Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki ul. Bystrzycka
347 Przedszkole nr 111 Przedszkole nr 111 ul. bł. Ładysława z Gielniowa
348 Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty" Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty" ul. Bernarda Wapowskiego
349 Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu" Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu" ul. Krasiczyńska
350 Przedszkole nr 114 Przedszkole nr 114 ul. Mariana Langiewicza
351 Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" ul. Suwalska
352 Przedszkole nr 116 Przedszkole nr 116 ul. Okopowa
353 Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Nowolipie
354 Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie" Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie" ul. Turmoncka
355 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 12 ul. Niska
356 Przedszkole nr 122 Przedszkole nr 122 ul. Solec
357 Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń" Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń" ul. Władysława Syrokomli
358 Przedszkole nr 124 Przedszkole nr 124 ul. Dzielna
359 Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem" Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem" ul. Suwalska
360 Przedszkole nr 126 Przedszkole nr 126 ul. Wokalna
361 Przedszkole nr 128 Przedszkole nr 128 ul. Nauczycielska
362 Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie" Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie" ul. Jazdów
363 Przedszkole nr 13 Przedszkole nr 13 ul. Leona Schillera
364 Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej ul. Pawła Suzina
365 Przedszkole nr 131 Przedszkole nr 131 ul. Sierpecka
366 Przedszkole nr 132 Przedszkole nr 132 ul. Śmiała
367 Przedszkole nr 133 Przedszkole nr 133 ul. Okopowa
368 Przedszkole nr 134 Przedszkole nr 134 ul. Leszno
369 Przedszkole nr 135 Przedszkole nr 135 ul. Emanuela Ringelbluma
370 Przedszkole nr 136 Przedszkole nr 136 ul. Antoniego Dobiszewskiego
371 Przedszkole nr 138 Przedszkole nr 138 ul. Karwińska
372 Przedszkole nr 139 Przedszkole nr 139 ul. Jarosława Dąbrowskiego
373 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 14 ul. Senatorska
374 Przedszkole nr 140 Przedszkole nr 140 ul. Kaukaska
375 Przedszkole nr 142 Przedszkole nr 142 ul. Jarosława Dąbrowskiego
376 Przedszkole nr 143 Przedszkole nr 143 ul. Ludwika Kickiego
377 Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek" Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek" ul. Wiktorska
378 Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka" Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka" ul. Seweryna Goszczyńskiego
379 Przedszkole nr 146 Przedszkole nr 146 ul. Sandomierska
380 Przedszkole nr 147 Przedszkole nr 147 ul. Zakrzewska
381 Przedszkole nr 148 Przedszkole nr 148 ul. Kazimierzowska
382 Przedszkole nr 149 Przedszkole nr 149 ul. Dolna
383 Przedszkole nr 150 Przedszkole nr 150 ul. Prałatowska
384 Przedszkole nr 151 Przedszkole nr 151 ul. Zaciszna
385 Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole" Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole" ul. Wojciecha Chrzanowskiego
386 Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką" Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką" ul. św. Hieronima
387 Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina" Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina" ul. Bartnicza
388 Przedszkole nr 156 Przedszkole nr 156 ul. Żuromińska
389 Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkiem" Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkiem" ul. Bazyliańska
390 Przedszkole nr 158 Przedszkole nr 158 ul. Dwóch Mieczy
391 Przedszkole nr 159 Przedszkole nr 159 ul. Wokalna
392 Przedszkole nr 160 Przedszkole nr 160 ul. Niepołomicka
393 Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek" Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek" ul. Dąbrówki
394 Przedszkole nr 163 Przedszkole nr 163 ul. Markowska
395 Przedszkole nr 164 Przedszkole nr 164 ul. Józefa Szanajcy
396 Przedszkole nr 165 Przedszkole nr 165 ul. Ratuszowa
397 Przedszkole nr 166 Przedszkole nr 166 ul. Grochowska
398 Przedszkole nr 167 Przedszkole nr 167 ul. Strzelecka
399 Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka" Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka" ul. Zagłoby
400 Przedszkole nr 169 Przedszkole nr 169 ul. Namysłowska
401 Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek" Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek" ul. Wojciecha Górskiego
402 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 17 Plac Jana Henryka Dąbrowskiego
403 Przedszkole nr 170 Przedszkole nr 170 ul. Mahatmy Gandhiego
404 Przedszkole nr 171 Przedszkole nr 171 ul. Równa
405 Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow ul. Żytnia
406 Przedszkole nr 173 Przedszkole nr 173 ul. Karola Szymanowskiego
407 Przedszkole nr 174 Przedszkole nr 174 ul. Markowska
408 Przedszkole nr 175 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów
409 Przedszkole nr 176 Przedszkole nr 176 ul. Trzech Budrysów
410 Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole" Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole" ul. Tarnowiecka
411 Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina" Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina" ul. Londyńska
412 Przedszkole nr 179 Przedszkole nr 179 ul. Jarocińska
413 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 18 ul. Simóna Bolívara
414 Przedszkole nr 180 Przedszkole nr 180 ul. Niekłańska
415 Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" ul. Ksawerego Pruszyńskiego
416 Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród" Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród" ul. Zofii Nałkowskiej
417 Przedszkole nr 183 Przedszkole nr 183 ul. Jagiellońska
418 Przedszkole nr 184 Przedszkole nr 184 ul. Ratuszowa
419 Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wołomińska
420 Przedszkole nr 186 Przedszkole nr 186 ul. Wołomińska
421 Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie" Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie" ul. Teofila Lenartowicza
422 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 19 ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
423 Przedszkole nr 190 Przedszkole nr 190 ul. Racławicka
424 Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej ul. Zawrat
425 Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek" Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek" ul. Liczydło
426 Przedszkole nr 193 Przedszkole nr 193 ul. Antoniego Edwarda Odyńca
427 Przedszkole nr 194 Przedszkole nr 194 ul. Walerego Sławka
428 Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów" Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów" ul. Ludwika Nabielaka
429 Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi" Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi" ul. ks. Jerzego Popiełuszki
430 Przedszkole nr 199 Przedszkole nr 199 ul. Bukietowa
431 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 2 ul. Orla
432 Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki" Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki" ul. Balbinki
433 Przedszkole nr 201 Przedszkole nr 201 ul. Wilczy Dół
434 Przedszkole nr 205 Przedszkole nr 205 ul. Karola Irzykowskiego
435 Przedszkole nr 206 Przedszkole nr 206 ul. Franciszkańska
436 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 21 ul. Marszałkowska
437 Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka ul. Dąbrówki
438 Przedszkole nr 212 Przedszkole nr 212 ul. Czesława Ludwika Rybińskiego
439 Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej ul. gen. Waleriana Czumy
440 Przedszkole nr 215 Przedszkole nr 215 ul. Eugeniusza Szwankowskiego
441 Przedszkole nr 216 Przedszkole nr 216 ul. Michała Elwira Andriollego
442 Przedszkole nr 217 Przedszkole nr 217 ul. Karola Szymanowskiego
443 Przedszkole nr 218 "Iskra" Przedszkole nr 218 "Iskra" ul. Tadeusza Rechniewskiego
444 Przedszkole nr 219 "Niezapominajka" Przedszkole nr 219 "Niezapominajka" ul. Mariana Keniga
445 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 22 ul. Żwirki i Wigury
446 Przedszkole nr 220 Przedszkole nr 220 ul. Walewska
447 Przedszkole nr 222 Przedszkole nr 222 ul. Kazimierza Wyki
448 Przedszkole nr 223 "Skarby Powsina" Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Przyczółkowa
449 Przedszkole nr 225 Przedszkole nr 225 ul. Stefana Bobrowskiego
450 Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki" Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki" ul. Świętosławska
451 Przedszkole nr 228 Przedszkole nr 228 ul. Marzanny
452 Przedszkole nr 23 Przedszkole nr 23 ul. Czerniakowska
453 Przedszkole nr 230 Przedszkole nr 230 ul. Szaserów
454 Przedszkole nr 233 "Zielony Domek" Przedszkole nr 233 "Zielony Domek" ul. Romana Pazińskiego
455 Przedszkole nr 234 Przedszkole nr 234 ul. Ożarowska
456 Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole" Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole" ul. Chroszczewska
457 Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy" Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy" ul. Antoniego Fontany
458 Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki ul. Eustachego Tyszkiewicza
459 Przedszkole nr 238 Przedszkole nr 238 ul. Monte Cassino
460 Przedszkole nr 239 Przedszkole nr 239 Aleje Jerozolimskie
461 Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 24 ul. Drewniana
462 Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków ul. Marymoncka
463 Przedszkole nr 241 Przedszkole nr 241 ul. Księcia Trojdena
464 Przedszkole nr 243 Przedszkole nr 243 ul. Kordiana
465 Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty" Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty" ul. Niegocińska
466 Przedszkole nr 248 Przedszkole nr 248 ul. Karola Dickensa
467 Przedszkole nr 249 Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym Przedszkole nr 249 Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ul. Kobielska
468 Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 25 ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
469 Przedszkole nr 250 "Akwarelka" Przedszkole nr 250 "Akwarelka" ul. Kinowa
470 Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa" Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa" ul. Antka Rozpylacza
471 Przedszkole nr 255 Przedszkole nr 255 ul. Władysława Korotyńskiego
472 Przedszkole nr 259 Przedszkole nr 259 Plac Wojska Polskiego (Wesoła)
473 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 26 ul. Nowowiejska
474 Przedszkole nr 260 Przedszkole nr 260 Trakt Brzeski (Wesoła)
475 Przedszkole nr 261 "Pod dębami" Przedszkole nr 261 "Pod dębami" ul. Armii Krajowej (Wesoła)
476 Przedszkole nr 262 Przedszkole nr 262 ul. Wilanowska (Wesoła)
477 Przedszkole nr 263 Przedszkole nr 263 ul. Miła
478 Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia" Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia" ul. Korkowa
479 Przedszkole nr 267 Przedszkole nr 267 ul. Witolda Małcużyńskiego
480 Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk" Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk" ul. Przytyk
481 Przedszkole nr 269 Przedszkole nr 269 ul. Smocza
482 Przedszkole nr 270 Przedszkole nr 270 ul. Bełdan
483 Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka" Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka" ul. Władysława Broniewskiego
484 Przedszkole nr 272 im. "Misia Uszatka" Przedszkole nr 272 im. "Misia Uszatka" ul. Tadeusza Gajcego
485 Przedszkole nr 273 Przedszkole nr 273 ul. Jana Olbrachta
486 Przedszkole nr 274 Przedszkole nr 274 ul. Bokserska
487 Przedszkole nr 275 Przedszkole nr 275 ul. Jana Feliksa Piwarskiego
488 Przedszkole nr 278 Przedszkole nr 278 ul. Tatrzańska
489 Przedszkole nr 28 Przedszkole nr 28 ul. Adama Naruszewicza
490 Przedszkole nr 281 "Stokrotka" Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Gościniec
491 Przedszkole nr 282 Przedszkole nr 282 ul. Na Uboczu
492 Przedszkole nr 283 Przedszkole nr 283 ul. Puszczyka
493 Przedszkole nr 284 Przedszkole nr 284 ul. Jałtańska
494 Przedszkole nr 286 Przedszkole nr 286 ul. Mandarynki
495 Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana" Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana" ul. Władysława Broniewskiego
496 Przedszkole nr 289 Przedszkole nr 289 ul. Twarda
497 Przedszkole nr 29 Przedszkole nr 29 ul. Sycowska
498 Przedszkole nr 292 Przedszkole nr 292 ul. Walecznych
499 Przedszkole nr 293 Przedszkole nr 293 ul. Stefana Baleya
500 Przedszkole nr 294 Przedszkole nr 294 ul. Czerniakowska